Vuokra ja sopimus

Asuntotoimistomme neuvoo ja opastaa sinua tarvittaessa kaikissa asumiseen ja asunnon hakemiseen liittyvissä asioissa. Tutustu silti asumisen tukijärjestelmiin jo etukäteen. Kelan asumistukisivuilta löydät vastaukset kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin ja voit kääntyä näissä asioissa myös oman oppilaitoksesi opintotukiasioita hoitavien henkilöiden puoleen.

Opiskelija-asunnon vuokra koostuu

  • asunnon koon perusteella perittävästä neliövuokrasta
  • käyttömaksusta 20 eur/kk, joka kattaa sähkön (10 eur/kk), veden (6 eur/kk), pesutuvan (2 eur/kk) ja lenkkisaunan (2 eur/kk) käytön.
    Mikäli asunnon sähkö ja vesi laskutetaan kulutuksen mukaan, käyttömaksu 20 eur/kk sisältää 16 eur/kk ennakkomaksua veden käytöstä. Vesimaksu tasataan puolivuosittain tai poismuuton yhteydessä.
  • kalustemaksusta kalustetuissa asunnoissa asuvilta

Autopaikan käytöstä peritään erillinen maksu. Vuokrat maksetaan etukäteen kuukauden viidenteen päivään mennessä. Asunnon irtisanomisaika on asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti yksi kalenterikuukausi.

Vuokrat on porrastettu siten, että kalleimmat neliövuokrat ovat yksiöissä ja halvimmat kolmen hengen soluasunnoissa. Perheasuntojen vuokrat ovat hieman vastaavan kokoisten soluasuntojen vuokria halvemmat. Vuokrat määräytyvät kohteittain iän, sijainnin, kunnon yms. tekijöiden mukaan. Kaikki LOASin vuokrat lasketaan toimintaperiaatteemme mukaan omakustannusperiaatteella, ottaen huomioon tarvittavat korjausinvestoinnit rakennusten pitämiseksi hyvässä kunnossa.

Määräaikaisten vuokrasopimusten vuokria korotetaan 15-25% riippuen sopimuksen pituudesta. Yleisin on 20% korotus korkeintaan puoli vuotta kestäville sopimuksille. Syynä määräaikaisten sopimusten aiheuttama tyhjäkäyttö.

"At LOAS, our elevator goes all the way up."