Asunnon hakeminen

LOAS-opiskelija-asuntoa haetaan verkkolomakkeella. Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden ja parhaassa tapauksessa voit saada asunnon jopa jonottamatta.

Syksyllä ja vuodenvaihteessa hakijoita on paljon ja hakemus kannattaa jättää heti, kun olet saanut tiedon opiskelupaikastasi. Voit ottaa asunnon vastaan jo kesällä! Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina oppilaitoksen hyväksymisilmoitus (esim. kuvakaappaus sähköpostilla tulleesta hyväksymisilmoituksesta. Kuvakaappauksessa tulee näkyä myös hakijan nimi).
Jos haet kaverin kanssa samaan soluasuntoon (erilliset vuokrasopimukset omiin soluhuoneisiin), liitä hakemukseen vapaamuotoinen dokumentti, josta käy ilmi toivotun kämppäkaverin nimi. 

Asuntomme on tarkoitettu opiskelijoille, jotka opiskelevat Lappeenrannassa, Imatralla tai muualla Etelä-Karjalassa. Asuntojamme voivat hakea kaikki perus-, jatko- tai täydennyskoulutus opiskelijat.

Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus vuokrasuhteesta johtuvien velvoitteiden turvaamiseksi. Vaikka hakemuksessa on huoltajan tiedot, liitä aina vapaamuotoinen kirjallinen huoltajan suostumus hakemukseen. Alaikäisen sopimus allekirjoitetaan LOASin toimistolla. Vaihtoehtoisesti huoltaja toimittaa kopion allekirjoitetusta sopimuksesta LOASille sähköisesti. Asuntotarjouksen saamisen jälkeen maksakaa toimistomaksu ja mahdollinen vakuusmaksu Intrassa ja toimittakaa huoltajan allekirjoittama sopimus meille joko sähköisesti tai tulkaa toimistolle hoitamaan allekirjoitus kuntoon. 

Asuntotoimistomme neuvoo ja opastaa Sinua kaikissa asumiseen ja asunnon hakemiseen liittyvissä asioissa. Jos olet jo luonut tilin LOAS-intraan, nopeimmin saat apua käyttämällä intran Yhteydenotto-toimintoa.  Voit myös laittaa kysymyksesi sähköpostitse info@loas.fi

"Don´t be rabbit pants, check Intra."