Olet tässä

Vuokrat ja sopimus

Asuntotoimistomme neuvoo ja opastaa Sinua kaikissa asumiseen ja asunnon hakemiseen liittyvissä asioissa. Tutustu asumisen tukijärjestelmiin jo etukäteen. Kelan asumistukisivuilta löydät vastaukset kaikkiin yleisimpiin kysymyksiin ja voit kääntyä näissä asioissa myös oman oppilaitoksesi opintotukiasioita hoitavien henkilöiden puoleen.

Opiskelija-asunnon vuokra koostuu

  • asunnon koon perusteella perittävästä neliövuokrasta
  • huoneluvun mukaisesta käyttömaksusta, joka kattaa sähkön, pesutuvan ja saunan käytön
  • kalustemaksusta kalustetuissa soluhuoneissa asuvilta

Autopaikan käytöstä peritään erillinen maksu. Vuokrat maksetaan etukäteen kuukauden viidenteen päivään mennessä. Asunnon irtisanomisaika on asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukainen yksi kalenterikuukausi. Tutustu ajankohtaisiin vuokrahintoihin ja vuokrasopimusehtoihin

Vuokrat on porrastettu siten, että kalleimmat neliövuokrat ovat yksiöissä ja halvimmat kolmioissa. Perheasuntojen vuokrat ovat hieman vastaavan kokoisten soluasuntojen vuokria halvemmat. Vuokrat määräytyvät kohteittain iän, sijainnin, kunnon yms. tekijöiden mukaan. Kaikki LOAS:n vuokrat lasketaan toimintaperiaatteemme mukaan omakustannusperiaatteella ottaen huomioon tarvittavat korjausinvestoinnit rakennusten pitämiseksi hyvässä kunnossa.

Määräaikaisten vuokrasopimusten vuokria korotetaan 15-25% riippuen sopimuksen pituudesta. Yleisin on 20% korotus korkeintaan puoli vuotta kestäville sopimuksille. Syynä määräaikaisten sopimusten aiheuttama tyhjäkäyttö.

Varaus-/vakuusmaksu

LOAS perii ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kaikilta asukkailta varaus-/vakuusmaksun. Asukkaan tehtyä vuokrasopimuksen LOAS:n kanssa varaus-/vakuusmaksu muuttuu vakuusmaksuksi, jonka LOAS palauttaa vuokralaiselle kahden kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä vuokralaisen osoittamalle tilille. Vakuusmaksu palautetaan, jos vuokralainen on luovuttanut asuntonsa avaimet ja asuntonsa normaalissa kunnossa ja siivottuna, eikä vuokralaisella ole vuokra- tai muita maksuvelvoitteita tai muita asumiseen liittyviä velvoitteita suorittamatta. LOAS voi vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusmaksua vuokralaiselle kuuluvien hoitamattomien velvoitteiden kuittaamiseen. 


Maksettua varaus-/vakuusmaksua ei palauteta, jos vuokrasopimusta ei solmita. Tiedot vakuusmaksun maksamista varten lähetetään asukkaille asuntotarjouskirjeen yhteydessä.

Vuokraan lisättävät käyttömaksut, jotka HUOMIOIDAAN opintotuen asumislisässä

  • käyttömaksu (sähkö, saunat, pesutuvat) ja kalustemaksu

Vuokraan lisättävät käyttömaksut, joita EI HUOMIOIDA yleisessä asumistuessa 


  • käyttömaksu, kalustemaksu ja autopaikkamaksu

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on arvopaperi, joka tehdään LOASin asuntotoimistossa. Asuntotarjouskirjeen mukana saat pyynnön tulla allekirjoittamaan vuokrasopimuksen toimistoomme ja tiedot vakuusmaksun maksamisesta varten. Varaus-/vakuusmaksun maksamisella vahvistat ottavasi asunnon vastaan ja sitä ei tarjota enää muille hakijoille. Vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen varaus-/vakuusmaksu muuttuu vakuusmaksuksi, joka palautetaan vuokrasuhteesi päätyttyä, mikäli kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet on hoidettu.

Ota oppilaitoksesi hyväksymiskirje ja todistus maksetusta vakuusmaksusta mukaan sopimuksen tekoon. Vuokravastuusi alkaa vuokrasopimuksessa mainitusta vuokrasuhteen alkamispäivästä, ja vuokrasuhde päättyy vain irtisanomismenettelyllä. Irtisanomisaika on vuokralaisella yksi kalenterikuukausi. Jos et pääse ajoissa itse paikalle allekirjoittamaan vuokrasopimusta, sovi allekirjoituksesta asuntotoimiston kanssa.

Ota kotivakuutus turvaksesi

LOAS:n kaikissa kiinteistöissä on kiinteistövakuutus, josta voidaan korvata kiinteistöille aiheutuneiden vahinkojen (putkirikot yms.) kustannuksia. Kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaan omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen kustannuksia.

Jos kiinteistölle tai muulle LOAS:n omaisuudelle aiheutunut vahinko on asukkaan aiheuttama, perii LOAS aiheuttajalta korvauksen aiheutuneesta vahingosta tai LOAS:n vakuutuksen omavastuuosuuden, joka kiinteistövakuutuksessa on 1 000 euroa.

Oman omaisuuden turvaamiseksi kannattaa ottaa kotivakuutus, joka korvaa asukkaan omaisuuden vahinkokustannuksia. Kotivakuutus on halpa turva, jos vahinko sattuu ja sen omavastuukin on varsin pieni. Kotivakuutusehdot löytyvät oman vakuutusyhtiösi nettisivuilta.

Ajankohtaiset vuokrahinnat ja vuokrasopimusehdot