Olet tässä

Jonotustilanteen tarkistaminen

Hakemusten käsittely vie normaalisti muutaman päivän ja ruuhka-aikoina viikosta kahteen viikkoon, jonka jälkeen jonotietosi löytyvät Intrasta.

Voit tarkistaa jonotustilanteesi LOASin intrassa

HUOMAATHAN!

Syksyllä, kun hakemuksia on erittäin paljon, ilman erityisiä hakuperusteita yksiötä hakevalle asuntotarjouksen saaminen on hyvin epätodennäköistä. Jotta on suurempi mahdollisuus saada asuntotarjous kannattaa hakea kaikkia asuntotyyppejä ja sijainteja. Hakemukselle valitaan asunnot joita hakemuksella haetaan, eikä hakemukselta pois jätettyjä asuntoja tarjota hakijalle. Eli hakemukselle valitut asunnot eivät ole vain toive tämän tyyppisestä asunnosta, vaan rajaus haettavista asunnoista.

Asukkaat valitaan siten, että vaihtohakijat jo asumassa olevina asiakkainamme käsitellään ensiksi ja uudet hakijat tämän jälkeen. Solu- ja perheasuntoja on aivan alkusyksyn ruuhka-aikaa lukuun ottamatta yleensä tarjolla niin, että jonotusaika ei suuresta hakijamäärästä huolimatta muodostu pitkäksi. Yksiöön pääsee käytännössä vain vaihtohakijoita tai uusia hakijoita erittäin painavilla erityisperusteilla, jotka on syytä selvittää todisteellisesti asuntohakemuksen liitteissä.

Syksyllä uudet opintonsa aloittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouopiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Tämä sisältyy Lappeenraanan kaupungin kanssa uusille yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-opiskelijoille annetun ja asuntotakuun periaatteisiin.

Vapautuvia asuntoja tarjotaan jonotusjärjestyksessä ottaen huomioon hakijan toiveet asunnon koosta, sijainnista jne. Asunnon saaminen edellyttää, että vastaa ilmoitukseen määräajassa (kysymyksessä voi olla myös puhelintarjous) ja ottaa asunnon vastaan tarjottuna päivänä. Mikäli tämä ei onnistu, tarjotaan asuntoa jonossa seuraavalle. Tarkoituksemme on hyvän asiakaspalvelun lisäksi välttää tyhjäkäyttöä, mikä on erittäin tärkeää säätiön talouden kannalta.

Järjestelmään tulee koko ajan runsaasti uusia hakemuksia ja sijoitukset muuttuvat päivittäin. Myös asuntoja on runsaasti jaossa, joten huonokaan sijoitus ei merkitse jäämistä ilman asuntoa. Puhelinkyselyyn emme pysty ruuhka-aikana antamaan sen tarkempaa tietoa jonon etenemisestä.

Järjestelmä laskee hakijalle sijoituspisteitä automaattisesti seuraavista tekijöistä:

  • Hakemuksen saapumispäivämäärä
  • Lapset (perheelliset hakijat)
  • Matka kotipaikkakunnalle (uusi hakija)
  • Ei asuntoa opiskelupaikkakunnalla
  • Irtisanominen ed. asunnosta (ilman omaa tuottamusta)
  • Muut asunnontarpeen perusteet harkitaan tapauskohtaisesti ja LOAS:n toimistossa hakemusten käsittelijä voi lisätä hakijalle harkintapisteitä erityisen painavista asunnontarveperusteista. Harkintapisteitä lisätään esimerkiksi perusparannettavista kohteista irtisanotuille hakijoille.

Mikäli sinulla on jotain lisättävää hakemukseesi tai haluat tiedustella tilannettasi, pyydämme sinua tutustumaan alla oleviin jonosijoituksen perusteisiin ja käytät mahdolliseen yhteydenottoon ensisijaisesti sähköpostia