Olet tässä

Asukkaita hallituksessa

Asukastoiminta on asukkaiden yhteistoimintaa säätiön kanssa oman asumisviihtyvyyden parantamiseksi. 

Asukastoiminta on lakisääteistä valtion lainoittamissa vuokra-asunnoissa – niin myös meillä. Asukastoiminnan perusyksikkö on asuntokohde, eli talo, ja sen asukastoimikunta, joka kertoo toiminnastaan oman talon ilmoitustauluilla ja järjestää toimintaa omassa kohteessaan.

Asukastoimintaan kuuluu myös oikeus valita kaksi edustajaa LOAS:n hallitukseen. Tämä tehdään yhteistyössä asukastoimikuntien kesken. Asukastoimikunnat osallistuvat LOAS:n talousarvion ja vuokraperusteiden laadintaan, antavat lausuntoja ja järjestävät omia tapahtumia. LOAS tarjoaa toiminnalle resursseja ja on luonnollisesti mukana kaikessa yhteistyössä yhteisesti sovituin pelisäännöin. Aktiivinen asukastoiminta on meidän kaikkien yhteinen etu. Tule rohkeasti mukaan!