Olet tässä

11.2.2020

Kuluttajaliiton "Muuttuvan elämäntilanteen muistilista" nuorille

Kuluttajaliitto on tuottanut "Muuttuvan elämäntilanteen muistilistoja", joiden kohderyhmänä ovat 18-25-vuotiaat juuri opiskelupaikan ja asunnon tai työpaikan saaneet nuoret.
Muistilistat tarjoavat vasta opiskelunsa aloittavalle tai ensimmäisessä työpaikassaan aloittavalle nuorelle työkalun oman ajankäytön, kulutustottumusten ja taloudenpidon hahmottamiseen uudessa elämäntilanteessa.
Toivottavasti muistilistoista on sinulle hyötyä.
Ne on testattu kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä.

Muistilistat löytyvät osoitteesta:https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/muuttuvan-elamantilanteen-muistilista/

Ohjaamo Lappeenranta tarjoaa alle 30-vuotiaille
- tietoa ja ohjausta
- arjen asioiden pohdiskelua
- apua koulutus- tai työpaikan hakuun
- neuvoa raha-asioiden hallintaan
- tilanteeseesi sopivaa ohjausta
Katso Ohjaamo Lappeenranta nuorten palvelut: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Nuorten-palvelut/Ohjaamo-Lappeenranta