Energiatehokkuus on intohimomme

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on valinnut keskeiseksi painopistealueekseen energiaosaamisen ja me LOAsilla vahvistamme tätä rakentamalla Green Campusta Skinnarilassa. Asumiskokemus on erittäin suuri osa opiskelijan opiskelukokemusta ja haluamme olla osaltamme vahvasti mukana tukemassa korkeakoulujen päämääriä.

Energiatehokkuus ja ympäristö ovat LOAS:n uudessa strategiassa tärkeässä roolissa. Työssä huomioidaan vahvasti myös taloudellisuus, jotta opiskelija-asumisen edullisuus pystytään jatkossakin turvaamaan.

LOAS:n asuntokohteiden energialuokitukset

LOAS:n rakennuksissa on voimassa olevat energiatodistukset, jotka on laadittu vanhan 2007 voimaan tulleen energiatodistuslain mukaisesti. Energiatehokkuusluvut eivät siis ole vertailukelpoisia vuoden 2013 uuden lain mukaisiin todistuksiin, mutta voit vertailla LOAS:n rakennusten lukuja keskenään.

Uuden lain mukaisiin todistuksiin tullaan siirtymään lain siirtymäaikojen puitteissa. Talokohtaiset energiatodistukset löydät kohde-esittelyn perustiedoista.

LOAS:n asukas kuluttaa vettä viisaasti

LOAS:n rakennuskannassa on toteutettu vuoden 2013 aikana vedenkulutuksen laskuun tähtääviä toimenpiteitä. Asukkaiden kulutustottumukset määräävät suurilta osin vedenkulutuksen tasoa, mutta teknisillä ratkaisuilla pystytään silti hillitsemään veden tuhlausta.

Kaikkien LOAS:n kiinteistöjen veden painetasot on tarkastettu ja rajoitettu suositusten mukaisille tasoille. Paineen tasaukset myös vähentävät putkistojen kuormitusta ja antavat niille lisää elinikää.

Vuoden 2013 kevään aikana LOAS:n kiinteistökantaan on toteutettu myös vesikalusteiden huoltotöitä ja samalla otettu käyttöön vettä säästäviä energiatehokkaita vesikalusteratkaisuja mm. hanoihin ja suihkuihin sekä yksitoimiset wc-istuimet on muokattu kaksitoimisiksi.

Toteutetut toimenpiteet pudottavat kokonaisvedenkulutusta noin 20 prosenttia ja saavutetuilla säästöillä pystytään kompensoimaan vesimaksujen jatkuvaa kallistumista. Pienentynyt vedenkulutus näkyy myös merkittävästi lämmitysenergian kulutuksessa ja sitä kautta saavutetun energiansäästön määrä vain kasvaa.

LOAS:n Seppo

Vuonna 2013 valmistunut uudiskohteemme on esimerkki tavoitteistamme olla suunnannäyttäjä energiatehokkaassa rakentamisessa. Uudiskohde sai energiatodistukseensa arvosanaksi A-luokan ja tämän lisäksi kohteessa on merkittävää oman energian tuotantoa 9 kilowatin aurinkosähköjärjestelmän muodossa.

Seppo on myös LOAS:n ensimmäinen kohde, jossa asukkaiden vedenkulutus laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan. Lisäksi jokainen asukas solmii oman sähkösopimuksen energiayhtiön kanssa, sillä oman kulutuksen mukaan vedestä ja energiasta maksaminen on ehdottomasti paras keino energiatehokkuuden kasvattamiseen. Muita energiatehokkaita ratkaisuja uudiskohteessa ovat mm. yleisten tilojen led-valaistukset ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

LOAS on osa Greenreality Network -verkostoa

Greenreality Network on ikkuna vihreään, energiatehokkaaseen ja ympäristöä huomioivaan Lappeenrantaan, sen osaamiseen ja alueelliseen innostukseen. Greenreality Network kautta edistetään tätä myönteistä trendiä ja viestitään aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja toimijoista.