Asukasdemokratia LOASilla

Valtion tukemissa aravarahoitteisissa taloissa vuokralaisille annetaan yhteishallintolailla päätösvaltaa sekä vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa ja tätä kautta mahdollisuuksia lisätä asumisviihtyisyyttä. Yhteishallintolain mukainen asukasdemokratia tarkoittaa käytännössä sitä, että asukkailla on oikeus saada tietoa, osallistua valmisteluun, antaa lausuntoja sekä valvoa ja päättää yhteishallintolaissa mainituista asioista. Asukkaat voivat toimia yhteishallintolaissa mainituissa toimielimissä, joita ovat esimerkiksi asukkaiden kokous ja asukastoimikunta.