Olet tässä

Jonotustilanteen tarkistaminen

Hakemusten käsittely vie normaalisti muutaman päivän ja ruuhka-aikoina viikosta kahteen viikkoon, jonka jälkeen tietosi löytyvät jonotustilanteesta, jos ilmoittamaasi asunnontarvepäivämäärään on VÄHEMMÄN KUIN 60 VRK.

Voit tarkistaa jonotustilanteesi LOASin asuntojonossa syöttämällä oheisessa lomakkeessa oleviin tekstikenttiin etunimesi, sukunimesi ja syntymäaikasi sekä klikkaamalla "Lähetä kysely" -painiketta. Lue seuraava teksti tarkasti, siitä selviää kuinka hakijajonoja käsitellään. Jonotustiedot päivitetään päivittäin.

Asuntoa jonottavat hakijat käsitellään seuraavissa hakijaryhmissä ilmoitetun asuntotyyppitarpeen ja tarjonnassa olevien asuntojen perusteella

 1. Poika = Soluasuntoa hakevat pojat
 2. Tyttö = Soluasuntoa hakevat tytöt
 3. Perhe = Perheasunnon hakijat
 4. Yksiö = Yksiön hakijat
 5. Vaihtoyksiö = Yksiöön vaihtoa hakevat
 6. Vaihtoperhe = Perheasunnon vaihtoa hakevat
 7. Vaihtopojat = Soluasuntoon vaihtoa hakevat pojat
 8. Vaihtotytöt = Soluasuntoon vaihtoa hakevat tytöt
 9. Poika/uudet = Soluasuntoa hakevat opintonsa aloittavat pojat
 10. Tyttö/uudet = Soluasuntoa hakevat opintonsa aloittavat tytöt
 11. Perhe/uudet = Opintonsa aloittavat perheasunnon hakijat
 12. Yksiö/uudet = Opintonsa aloittavat yksiön hakijat

HUOMAATHAN!
Syksyllä, kun hakemuksia on erittäin paljon, sijoitetaan kaikki yksin vain yksiötä hakevat ilman erityisiä hakuperusteita poika- ja tyttöjonoihin (solujonot), koska yksiöitä ei ole tarjolla riittävästi.

Asukkaat valitaan siten, että vaihtohakijat jo asumassa olevina asiakkainamme käsitellään ensiksi ja uudet hakijat tämän jälkeen. Solu- ja perheasuntoja on aivan alkusyksyn ruuhka-aikaa lukuun ottamatta yleensä tarjolla niin, että jonotusaika ei suuresta hakijamäärästä huolimatta muodostu pitkäksi. Yksiöön pääsee käytännössä vain vaihtohakijoita tai uusia hakijoita erittäin painavilla erityisperusteilla, jotka on syytä selvittää todisteellisesti erikseen toimitettavissa asuntohakemuksen liitteissä.

Syksyllä uudet opintonsa aloittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouopiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Tämä sisältyy Lappeenraanan kaupungin kanssa uusille yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-opiskelijoille annetun ja asuntotakuun periaatteisiin.

Vapautuvia asuntoja tarjotaan jonotusjärjestyksessä ottaen huomioon hakijan toiveet asunnon koosta, sijainnista jne. Asunnon saaminen edellyttää, että vastaa ilmoitukseen määräajassa (kysymyksessä voi olla myös puhelintarjous) ja ottaa asunnon vastaan tarjottuna päivänä. Mikäli tämä ei onnistu, tarjotaan asuntoa jonossa seuraavalle. Tarkoituksemme on hyvän asiakaspalvelun lisäksi välttää tyhjäkäyttöä, mikä on erittäin tärkeää säätiön talouden kannalta.

Järjestelmään tulee koko ajan runsaasti uusia hakemuksia ja sijoitukset muuttuvat päivittäin. Myös asuntoja on runsaasti jaossa, joten huonokaan sijoitus ei merkitse jäämistä ilman asuntoa. Puhelinkyselyyn emme pysty ruuhka-aikana antamaan sen tarkempaa tietoa jonon etenemisestä.

Hakemukset kirjataan saapumisjärjestyksessä ja samalla muodostuu hakija- ja asiakasnumero. Järjestelmä laskee hakijalle sijoituspisteitä automaattisesti seuraavista tekijöistä:

 • Hakemuksen saapumispäivämäärä
 • Lapset (perheelliset hakijat)
 • Matka kotipaikkakunnalle (uusi hakija)
 • Ei asuntoa opiskelupaikkakunnalla
 • Irtisanominen ed. asunnosta (ilman omaa tuottamusta)
 • Muut asunnontarpeen perusteet harkitaan tapauskohtaisesti ja LOAS:n toimistossa hakemusten käsittelijä voi lisätä hakijalle harkintapisteitä erityisen painavista asunnontarveperusteista. Harkintapisteitä lisätään esimerkiksi perusparannettavista kohteista irtisanotuille hakijoille.

Mikäli sinulla on jotain lisättävää hakemukseesi tai haluat tiedustella tilannettasi, pyydämme sinua tutustumaan alla oleviin jonosijoituksen perusteisiin ja käytät mahdolliseen yhteydenottoon ensisijaisesti sähköpostia

Sijoittuminen asunnonhakijajonossa

Saat vastaukseksi ilmoituksen, jossa ovat omat sijoituksesi hakemiisi asuntokohteisiin ja niihin hakevien muiden hakijoiden määrät. Tästä vastauksesta näet sijoituksen vain omassa hakijaryhmässäsi ja uutena hakijana LOAS:lta asuntoa hakevien on hyvä muistaa, että vaihtohakemukset käsitellään ennen muita hakemuksia lukuunottamatta syksyä ja vuodenvaihdetta, jolloin asuntoja vuokrataan ensisijaisesti uusille asukkaille.