ASUKKAILLE
intra.LOAS
PALVELUT
USEIN KYSYTTYÄ

YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
ma-to klo 8-16 ja pe 8-12

Leirikatu 2 F
53600 Lappeenranta
Puhelin: 05 668 2800
Faksi: 05 668 2850

asuntotoimisto@loas.fi

Green Campus
LOAS-Facebookissa
Kämppä kesäksi

Asumisen tuet opiskelijoille


OPINTOTUEN ASUMISLISÄ

Opiskelija voi hakea opintotuen asumislisää, jos hän asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Asumislisä myönnetään opiskeluajan asuntoon. Asumislisä on verotonta tuloa. Asumislisään oikeuttava maksimivuokra 1.11.2005 alkaen on 252,00 e/kk. Asumislisän prosentti maksimivuokraan asti on 80 %. Ylimenevältä osalta ei makseta tukea.

Asumislisää ei saa opiskelija, joka
- asuu vanhempansa luona
- asuu samassa asunnossa oman lapsensa tai puolisonsa lapsen kanssa
- asuu omistamassaan tai puolisonsa omistamassa asunnossa   (asunto katsotaan omistusasunnoksi, jos opiskelijan, hänen puolisonsa tai heidän yhteenlaskettu omistusosuutensa asunnosta on vähintään puolet)
- olisi oikeutettu oppilaitoksen maksuttomaan asuntolapaikkaan, ellei ole erityisen painavia syitä sille, että opiskelija ei voi ottaa vastaan asuntolapaikkaa
- saa aikuiskoulutustukea tai muuta etuutta, joka estää opintotuen myöntämisen tai
- asuu samassa taloudessa eläkkeensaajan asumistukea saavan henkilön kanssa (koko asunnon asumismenot otetaan huomioon asumistuessa).

Opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja asumislisään, voivat hakea asumistukilain mukaista yleistä asumistukea asuinpaikkakunnan Kelan toimistosta. Opiskelija kuuluu yleisen asumistuen piiriin myös silloin, kun hänellä ei ole oikeutta opintotukeen puutteellisen opintomenestyksen, työkyvyttömyyden (saa sairauspäivärahaa) tai opintotukiajan päättymisen vuoksi. Asumistukea ei kuitenkaan myönnetä ajalle, jolloin opiskelija kuuluu edelleen opintotuen piiriin, mutta asumislisää ei makseta (esimerkiksi oppilaitoksen kesäloma).

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada asumislisää samoin kuin opintorahassa. Vanhempien tulot vaikuttavat vain perheettömällä alle 18-vuotiaalla opiskelijalla, joka opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa.

Asumislisän määrä
Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoja ei oteta huomioon 252 euroa ylittävältä osalta. Jos asumismenot ovat alle 33,63 euroa kuukaudessa, asumislisää ei makseta. Suomessa opiskelevan asumislisä on siten 26,90 - 201,60 euroa kuukaudessa

Jos opiskelija asuu vanhemmaltaan vuokratussa tai vanhempansa omistamassa asunnossa, asumislisä on enintään 58,87 euroa kuukaudessa, myös silloin, kun tällainen asunto on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto. Jos vanhemmalta vuokrattu tai vanhemman omistama asunto on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto, opintoraha myönnetään samansuuruisena kuin vanhemman luona asuvalle (asumislisä on enintään 58,87 e/kk).

Samalla kiinteistöllä tarkoitetaan samaa asunto-osakeyhtiötä tai tonttia.

Asunto katsotaan vanhemman omistamaksi, jos vanhempi tai vanhemmat omistavat asunnosta tai sen omistajayhtiöstä vähintään puolet. Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisän määrä on 58,87 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskelevan vuokralla asuvan asumislisä on eräitä alhaisen vuokratason maita lukuun ottamatta 180,80 euroa kuukaudessa ja 1.11.2005 lukien 210,00 euroa kuukaudessa edellyttäen, että kuukausittaiset asumismenot ovat vähintään 33,63 euroa kuukaudessa. Nämä asumislisät ovat vakiomääräisiä eli niiden suuruus ei määräydy asumismenojen perusteella.

Muista, että asumislisäkuukausi on tukikuukausi omien tulojen tulovalvonnassa.


Asumislisä
Asumismenot ja niiden jakaminen
Kela (www.kela.fi)
KESÄASUNNOT
OPISKELIJAN LAPPEENRANTA
KARTAT
Kämppä kuntoon
Kansainvälinen yliopistokaupunki
Etellä-Karjalan maakuntaportaali